Viimeisimmät kirjoitukset

Miten onnistua elintapamuutoksissa?


Tiedämme kyllä miten elää terveellisesti, mutta miksi pysyvien elintapamuutosten saavuttaminen voi olla vaikeaa? Elintapamuutosta tehdessä olennaisin kysymys on, että miten haluan elää nyt ja tulevaisuudessa. Ei pidä miettiä, että millainen minun pitäisi olla vaan millainen itse haluan olla, näin löytyy motivaatiokin muutoksen tekemiseen. Omaan hyvinvointiinsa pystyy itse vaikuttamaan omilla valinnoillaan – tunne siitä on keskeinen lähtökohta muutokselle. Omien konkreettisten, omaan elämäntilanteeseen sopivien tavoitteiden asettaminen on onnistumisen perusta. Tavoitteet näyttävät suunnan, ohjaavat keskittymään olennaiseen ja lisäävät energiaa muutoksen tekemiseen.

Motivaation herättely

Elintapamuutoksissa sisäisen motivaation löytäminen on onnistumisen perusta. Sisäisen motivaation löytymisessä auttaa omien arvojen pohtiminen – mikä on itselle tärkeää elämässä ja millainen haluaa olla. Näin voi itse valita ne haluamansa muutokset ja tien, jota kulkea, eikä muutoksen toteuttamista määritä ulkoapäin tulleet odotukset, ohjeet ja säännöt. Näin muutosprosessille tulee syvempi merkitys.

Ensin tulee selvittää itselleen, että mitä haluaa elintavoissaan muuttaa ja miksi. Jokainen voi itse valita millaisilla teoilla ja tavoilla pyrkii edistämään itselleen tärkeitä asioita omien arvojensa mukaisesti. On tärkeää myös tehdä niitä tekoja käytännössä, jotta arvojen pohdinnasta olisi hyötyä muutoksen toteuttamisessa. Kannattaa tehdä itselleen lista niistä pienistä teoista, joita tekemällä pysyvä muutos voidaan saavuttaa.

Muutos on mahdollista

Olennainen lähtökohta muutokselle on usko siihen, että muutos on mahdollinen. On tärkeää, että muutoksen tavoitteet ovat realistisia ja tasapainossa muiden itselle tärkeiden asioiden kanssa niin, että niihin pystyy pitkäjänteisesti sitoutumaan omass