top of page

Miten onnistua elintapamuutoksissa?
Tiedämme kyllä miten elää terveellisesti, mutta miksi pysyvien elintapamuutosten saavuttaminen voi olla vaikeaa? Elintapamuutosta tehdessä olennaisin kysymys on, että miten haluan elää nyt ja tulevaisuudessa. Ei pidä miettiä, että millainen minun pitäisi olla vaan millainen itse haluan olla, näin löytyy motivaatiokin muutoksen tekemiseen. Omaan hyvinvointiinsa pystyy itse vaikuttamaan omilla valinnoillaan – tunne siitä on keskeinen lähtökohta muutokselle. Omien konkreettisten, omaan elämäntilanteeseen sopivien tavoitteiden asettaminen on onnistumisen perusta. Tavoitteet näyttävät suunnan, ohjaavat keskittymään olennaiseen ja lisäävät energiaa muutoksen tekemiseen.

Motivaation herättely

Elintapamuutoksissa sisäisen motivaation löytäminen on onnistumisen perusta. Sisäisen motivaation löytymisessä auttaa omien arvojen pohtiminen – mikä on itselle tärkeää elämässä ja millainen haluaa olla. Näin voi itse valita ne haluamansa muutokset ja tien, jota kulkea, eikä muutoksen toteuttamista määritä ulkoapäin tulleet odotukset, ohjeet ja säännöt. Näin muutosprosessille tulee syvempi merkitys.

Ensin tulee selvittää itselleen, että mitä haluaa elintavoissaan muuttaa ja miksi. Jokainen voi itse valita millaisilla teoilla ja tavoilla pyrkii edistämään itselleen tärkeitä asioita omien arvojensa mukaisesti. On tärkeää myös tehdä niitä tekoja käytännössä, jotta arvojen pohdinnasta olisi hyötyä muutoksen toteuttamisessa. Kannattaa tehdä itselleen lista niistä pienistä teoista, joita tekemällä pysyvä muutos voidaan saavuttaa.

Muutos on mahdollista

Olennainen lähtökohta muutokselle on usko siihen, että muutos on mahdollinen. On tärkeää, että muutoksen tavoitteet ovat realistisia ja tasapainossa muiden itselle tärkeiden asioiden kanssa niin, että niihin pystyy pitkäjänteisesti sitoutumaan omassa arjessaan. Muutosten tekemiseen lähdetään aina omasta elämäntilanteesta ja tavoitteet luodaan yksilöllisesti. On tärkeää miettiä, että millaisia eri mahdollisuuksia, tapoja ja keinoja muutoksen toteuttamiselle löytyy juuri siitä omassa elämässä, sillä hetkellä. Ja niitä mahdollisuuksia muutosten tekemiseen on aina runsaasti!

Tavoitteet kannattaa jakaa pienemmiksi osatavoitteiksi, sillä onnistumisen tunne vahvistaa motivaatiota ja usko omiin kykyihin vahvistuu. Siitä lähtee liikkeelle hyvä kierre. Muutoksia tehdessä tulee koettua myös epäonnistumisia. Ne täytyy vain hyväksyä osana muutosprosessia, ne ovat osa oppimista eikä repsahduksista pidä lannistua vaan jatkaa saman tien taas muutoksen tiellä suunnitelmien mukaan. Itselleen täytyy olla ystävällinen ja myötätuntoinen, ja tyytyväinen niihin omiin edistysaskeleisiinsa, myös hyvin pieniinkin.

Epämukavuusalueelle rohkeasti vain

Muutos on positiivista, se tekee mahdolliseksi jotakin uutta ja hyvää. Muutoksen tekeminen vie aikaa ja se vaatii myös ponnisteluja – tarvitaan harjoittelua ja kärsivällisyyttä. Elintapamuutoksessa kannattaa keskittyä yhteen tai kahteen tapaan kerrallaan ja harjoitella niitä perusteellisemmin, mieluiten usean eri keinon avulla, jotta tavoista tulisi joustavia, pysyviä ja toimivia.

Tekojen toteuttamiseen liittyvää mahdollista epämukavuuden tunnetta sietää paljon paremmin mikäli tekojen avulla voidaan toteuttaa omia arvoja, niitä itselle tärkeiksi koettuja asioita. Niiden eteen ollaan valmiita ponnistelemaan, vaikka se ei olisikaan aina niin kivaa. Omannäköinen, hyvä, arvokas elämä vahvistaa itsemääräämisen tunnetta vahvistaen samalla vastuun ottamista omasta elämästä.

Esteenä muutokselle

Tavoitteitaan ja edistymistään ei pidä verrata muihin, onhan jokaisen elämäntilanne yksilöllinen. Muutoksen esteeksi saattaa tulla juuri vertaaminen muihin tai sitten samaistuminen liiaksi omiin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa. Vaikka väsyneenä ei huvittaisikaan lähteä lenkille, vaikka se olisi omien arvojen mukaista toimintaa, keinona edistää jotain itselleen merkityksellistä, voi itseltään kysyä, että voisiko kuitenkin lähteä lenkille, vaikka tunteekin väsymystä? Ja lähteä sitten lenkille väsymyksensä kanssa. Ei pidä jumiutua automaattisiin, estäviin ajatuksiinsa ja tunteisiinsa kuten ”ei millään ehdi kun on niin paljon töitä” tai ”väsyttää, ei huvita”, vaan harjoitella näiden tunnistamista ja toimia uudella tavalla.

Muutoksen esteenä voi olla myös automaattiset tavat ja tottumukset. Itsesäätelyn keinoja kannattaa kehittää, jotta voi paremmin tunnistaa ne. Niitä tapoja, joista haluaa irrottautua, kannattaa aktiivisesti harjoitella yksi tapa kerrallaan, jotta uusi käyttäytymismalli voi korvata vanhan. Täytyy nähdä hieman vaivaa, että voi rikkoa automaattiset vanhat tavat ja astua epämukavuusalueelleen. Myös ajatusten ja tunteiden välttäminen voi estää muutosta. Olemalla läsnä hetkessä sekä hyväksymällä myös epämiellyttävät ajatukset ja tunteet yrittämättä kontrolloida niitä, ovat taitoja, joita tarvitaan pysyvien muutosten tekemisessä.

Pysyvä elintapamuutos vaatii asioiden katsomista uudella tavalla, uudesta näkökulmasta, rohkeutta uskaltaa kokeilla muutoksia sekä oppimista kokemuksen kautta.

Lähteet

Kangasniemi A. 2017. Tavoitteesta tavaksi. Helsinki: Kirjapaja.

Lappalainen R., Lappalainen P. ja Granlund Anna. 2014. Hyvää elämää ja tietoista painonhallintaa. Tampere: SKT.

Lappalainen R. ja Lappalainen P. Painon ja mielen psykologiaa. 2014. Tampere: SKT.


bottom of page